Zenfone Max Pro 上市


ASUS ZenFone Max Pro (ZB602KL) 3GB32GB 產品規格 ...,今年在MWC 2018期間展出大電池容量手機ZenFone Max M1之後,華碩稍早在印度 ... ASUS ZenFone Max Pro (ZB602KL) 3GB/32GB 於2018 年7 月27 日上市, ...
* 以上資訊為相關內容的即時預覽圖片與內容 *