OPPO F9 Pro


1600 萬像素主雙攝、2500 萬像素自拍鏡頭:OPPO F9 Pro 規格 ..., 近日OPPO 新機的消息不斷湧出,似乎是每日一小曝的節奏。續早前官方宣傳圖曝光後,今天網絡上流出了OPPO F9 Pro 的完整規格,相信愛自拍 ...
* 以上資訊為相關內容的即時預覽圖片與內容 *