Mate 10


HUAWEI Mate 10 Pro | Android智慧手機| HUAWEI 台灣,搭載Kirin 970 AI晶片,HUAWEI Mate 10 Pro成為更快速、更聰明、更能瞬間回應真實現況的AI智慧手機。
* 以上資訊為相關內容的即時預覽圖片與內容 *