HUAWEI Band 3e 準確度


專業跑步訓練與跑姿監測HUAWEI Band 3e 智慧手環開箱評測@ ^(oo ..., 好啦,其實是有朋友問小米,最近推出的華為手環HUAWEI Band 3e .... 跑鞋上,再搭配內建的六軸陀螺儀,能夠準確的測量著地方式、擺動角度、著地 ...
* 以上資訊為相關內容的即時預覽圖片與內容 *